Velkommen / Kontakt og Gstebog
 
Gæstebog!
Skriv besked...


Navn
E-mail
Besked
ContactMew | no-replyReendadam@gmail.com
19/10-2020
Gооd dаy! madskriblerier.dk Did yоu knоw thаt it is pоssiblе tо sеnd lеttеr whоlly lаwfully? Wе sеll а nеw mеthоd оf sеnding rеquеst thrоugh соntасt fоrms. Suсh fоrms аrе lосаtеd оn mаny sitеs. Whеn suсh lеttеrs аrе sеnt, nо pеrsоnаl dаtа is usеd, аnd mеssаgеs аrе sеnt tо fоrms spесifiсаlly dеsignеd tо rесеivе mеssаgеs аnd аppеаls. аlsо, mеssаgеs sеnt thrоugh fееdbасk Fоrms dо nоt gеt intо spаm bесаusе suсh mеssаgеs аrе соnsidеrеd impоrtаnt. Wе оffеr yоu tо tеst оur sеrviсе fоr frее. Wе will sеnd up tо 50,000 mеssаgеs fоr yоu. Thе соst оf sеnding оnе milliоn mеssаgеs is 49 USD. This mеssаgе is сrеаtеd аutоmаtiсаlly. Plеаsе usе thе соntасt dеtаils bеlоw tо соntасt us. Contact us. Telegram - @FeedbackFormEU Skype live:feedbackform2019 WhatsApp - +375259112693
TGAnync | telegramus1020@mail.ru
17/10-2020
Здравствуйте! Если у вас есть группа или чат в телеграм, то готов вам очень дешего привлекать туда участников. Цена за одного ЖИВОГО (не бота) привлеченного участника составляет всего лишь 7 рублей. Максимально подберем ЦА под вашу тематику. Минимальный заказ - 100 участников. Если вам это интересно - прошу обратиться на емайл proxrum@mail.ru (всё обсудим и всё покажу на примерах).
Lone Khnell Ulbrink | lone@ulbrink.dk
16/09-2019
Hvad gr jeg forkert med Kattoffelrugbrdet ❓🤔 jeg har lavet rugbrd mange gange fr og med surdej 😉 men syntes ikke rigtigt at mlene passer 🤔 voldsomt meget mel 🤔 og dej der hver ud over det hele 😳 De bedste hilsner Lone Ulbrink
Charlotte Borgstrm | Charlottebo@htk.dk
16/07-2018
Hej Lisa Hvor er det bare en super hjemmeside, du har... Jeg skulle lige bruge opskriften p de gode ostedeller, som jeg elsker nr du laver til os i institutionen, sammen med det andet gode mad... Jeg bliver meget inspireret til min egen "Vifraltiddetsammeatspisehjemme[...] Vi ses :-) Charlotte
 
Har du spørgsmål?
Kontakt mig her....